x

Visszáru szállítólevél és adómérték funkciók

Visszáru kezelése:

Az adóraktárból, korábban szállítólevélen kitárolt jövedéki terméket lehetőségünk van 72 óra elteltén túl is szállítólevélen visszavenni az alábbi lépések szerint:
 
Az új szállítólevél felvétele menüpontban egy új szállítólevélre fel kell vennünk a visszavételezendő árumennyiséget aszerint, hogy a visszavételezendő terméket negatív előjelű mennyiséggel vesszük fel a szállítólevélre, és fontos, hogy a szállítás céljánál a „visszáru” lehetőséget válasszuk az alábbi példa szerint:
 
Új szállítólevél készítése menüpontban kiválasztjuk a vevőt, akinek már korábban kiadtuk szállítólevélen az adóraktárból az árut, és kiválasztjuk azt a terméket, vagy termékeket melye(ke)t visszaveszünk.
A visszavételnél a szállítólevélen a mennyiséget negatív előjellel kell szerepeltetni és a szállítás célja rovatban a „visszáru”-t kell megjelölni:Abban az esetben, amikor az adóraktárból „visszáru” szállítás céljával készítünk szállítólevelet a Jogcímtörzs választó automatikusan a „Növekedés” oldalra vált át és a készletnövekedés jogcímek közül van lehetőségünk választani. Erre azért van szükség, mert a J28-as ÁNYK adatszolgáltatáson és az adóraktári nyilvántartásokon a „visszáru” szállítólevelet készlet növekedésként kell szerepeltetni. Az ENTERSys programban a szállítólevélen rögzített tétel(ek), készlet csökkentő mozgásként kerül(nek) könyvelésre a háttérben, ezért van szükség arra, hogy a visszáru esetén a visszavételezendő mennyiség negatív előjelű legyen, mert így kerül(nek) vissza készletre a programban a visszáruzott tétel(ek) mennyisége. AZ ENTERSys program a „visszáru” szállítás célja megadásával tudja, hogy ezt a szállítólevél mennyiséget az adóraktári nyilvántartások jelentésében a növekedés oldalra kell majd feltüntetni.A visszáru szállítás céljával elkészített szállítólevél az Adóraktár főmenü / Készlet növekedések (Bevételezések) menüpontban megjelenik, mint készlet növekedés:A visszáru szállítólevél megjelenik az adóraktári mozgások készlet növekedések oldalán:Az adóraktári nyilvántartás Készletnövekedés oldalán:


és az ÁNYK J28-as nyomtatványon az alábbiak szerint: 
Adómértékkel kapcsolatos funkcionális bővítések:

Az aktuális adómérték kód minden termékhez tárolva van a Cikktörzsben, és a program az adóraktári mozgások alkalmával a háttérben letárolja az aktuális adómérték kódot. Ennek köszönhetően, amikor változott az adómérték kód, attól függetlenül a korábban kiállított szállítólevélen a mindenkori korábbi adómérték kód és az adómérték fog szerepelni.
Adómérték kód változáskor, a Felhasználói licenc adatok menüpont, Egyéb jövedéki adatok lapfülön manuálisan kell a program felhasználójának megváltoztatni az aktuális adómérték kódra.
Az adómérték kód naprakészen tartása a gazdálkodó feladata, ezt nem tudjuk automatizálni, mert az adómérték nem minden esetben változik rendszerességgel.
Hónap elején javasolt a(z) https://nav.gov.hu/ado/jovedeki_ado/tajekoztatok_informaciok/fajtakodok_jogcimkodok/jovedeki_ado_fajtakodok weboldalon tájékozódni, hogy van-e adómértékkód változás, mert ezt előre nem jelzik. Egy kiállított szállítólevélen csak azonos adómértékkóddal szerepelhetnek termékek! Az adómérték kód változás rögzítésekor a program a Cikktörzsben levő összes jövedéki termék adómérték kódját átírja az aktuális adómérték kódra:


Pl. ha eddig az adómérték kód K3 volt és az Egyéb jövedéki adatok menüpontban átírjuk L1-re és rögzítjük, akkor a program automatikusan átírja az adómérték kódját minden jövedéki terméknél.

Adómérték kód változásakor az adómérték kódhoz tartozó adómértéket is fel kell venni az erre szolgáló Törzsadat menüpontban, hogy a program megtudja jeleníteni a szállítólevélen az adómértéket is az adómérték kód mellett:

A Törzsadatok menüpontban elérhető a Fajta kód / Adómérték almenüpont, mely bővítésre került egy Adómérték lapfüllel ahol a már felvett Fajta kódokhoz hozzárendelhetjük a mindenkori adómérték kód alapján az adómértéket. Ez alapján tudja majd megjeleníteni a program a szállítólevélen az adómértékét.


Adómérték változáskor a Fajta kód / Adómérték almenüpontban az új felvétel gombra kattintva megadhatjuk, hogy mely már a programban rögzített fajtakódhoz szeretnénk újabb adómértéket felvenni.

Például az https://nav.gov.hu/ado/jovedeki_ado/tajekoztatok_informaciok/fajtakodok_jogcimkodok/jovedeki_ado_fajtakodok weboldalon letölthető Jövedéki adó fajtakódok Excelt megnyitva láthatjuk, hogy az aktuális Adómérték kód az N3 és az általunk használt fajakódhoz ebben az Excelben meg kell keresnünk az aktuális adómértéket és azt fel kell vezetni a programba adómérték kód változásakor:
Pl a 062-es fajta kódhoz tartozó N3-as Adómérték kód alapján 565 840 Ft/hl az adómérték 2023. augusztus 1-től:akkor az Adómérték adattáblában új felvételkor kiválasztjuk a 062-es fajta kódot, és kitöltjük az alábbi példa szerint:A program felhasználó feladat figyelni az adómérték kód változást és hogy az aktuális adómértékhez és fajta kódhoz és mindenkori adómérték is rögzítve legyen, ellenkező esetben a program nem tudja megfelelően megjeleníteni a szállítólevélen a kötelezően feltüntetendő adatokat!

A Cikktörzsben egy terméket kijelölve a Jövedéki és környezetvédelmi adatok lapfülön látható, hogy az adott terméknek mi az aktuális adómérték kódja.2023. október 1 után Az adómérték kód megjelenik az adóraktári szállítólevélen is a fajta kóddal és az adóraktári készlettípussal együtt:Az adómérték kód követésére abban az esetben van szükség, amikor egy korábban az adóraktárból kitárolt terméket visszáruval vissza kell vennünk és közben már volt adómérték kód váltás. Ebben az esetben a visszavételt úgy tehetjük meg, hogy előbb fel kell vennünk a Cikktörzsbe egy új cikket, melynek eltér az adómérték kódja a jelenlegitől. Például az aktuális adómérték kód L1, és egy korábban kiadott terméket visszavételzeni kell, aminek a kiadáskor az adómérték kódja korábban K1 volt.
 
Ebben az esetben fel kell vennünk a terméket új termékként, mert ennek az egy terméknek az adómértékkódja eltér a Cikktörzsben nyilvántartott termékek adómérték kódjától.
 
Az új termék felvétele ablakban is lehetőségünk van az adómérték kód megadására. A program alapértelmezettként az aktuális adómérték kódot ajánlja meg, mely szabadon szerkeszthető:Felveszünk egy új terméket egy korábbi adómérték kóddal amennyiben erre szükség van, és az adóraktári készlettípust Adózott-ra állítjuk, mert a termék már korábban kitárolásra került az adóraktárból. Ezért van szükség új cikként kezelni a visszavételezendő terméket, mert már Adózott készlettípust kap és bizonyos esetekben eltérhet az adómérték kódja, melyet a szállítólevélen is fel kell tüntetni.

Az újonnan felvett korábbi adómérték kódú és adózott készlettípusú terméket a visszáru szállítás célú szállítólevélen visszavételezzük az alábbiak szerint:
 
Ezen szállítólevélen a megjegyzésbe fel kell tüntetni a következő szöveget:
„Szabadforgalomban lévő készletből kiszállított”, melyet a program automatikusan hozzáfűz a megjegyzéshez, ha a szállítás célja: visszáru.

A visszáru szállítás céljával elkészített szállítólevél az Adóraktár főmenü / Készlet növekedések (Bevételezések) menüpontba jelenik meg, mint készlet növekedés:A visszáru szállítólevél megjelenik az adóraktári mozgások készlet növekedések oldalán a korábbi adómérték kóddal, ami eltér az aktuális adómérték kódtól:


és az ÁNYK J28-as nyomtatványon az alábbiak szerint:


Az adóraktárba visszaszállított árú, ami 72 órán túl kerül vissza, akkor Adózott készlettípusként újból értékesíthető a mindenkori kitároláskor érvényes adómérték kóddal. Egyéb speciális esetekben kérjük, hogy egyeztessenek a jövedéki szakértővel.

Az aktuális adómérték kód csak a most ismertetett újabb programverzióval tárolódik minden egyes Szállítólevélhez. Az azt megelőző időszakban a program az adómérték kódot a J28-as nyomtatványra a Felhasználói licenc adatok menüpont / Egyéb jövedéki adatok lapfülön rögzített értékből olvasta ki. Az új programverzió már az egyes szállítólevélhez rögzített adómérték kódot adja át a J28-as nyomtatványra. Ebből az következik, hogy ha egy korábbi időszakra készítünk utólag egy J28-as nyomtatványt, akkor arra nem adódik majd át az adómérték kód, ezt manuálisan kell pótolni. Erre lehetőség van visszamenőlegesen is megadni az Adóraktár főmenü / Készlet növekedések / Készlet csökkenések menüpontban:

Elérhetőség